Agenda

Zaterdag 3 november 2018

Workshop innerlijk leiderschap

Een reis naar de bron met Christa Olaria en Gerrit Gielen

Als we als kind worden geboren, leren we wat de regels zijn binnen het gezin. We passen ons aan, aan de waarden en normen van dat gezin. Dit is normaal proces. Door je aan te passen, hoor je erbij. Aanpassen wil niet altijd zeggen dat je precies doet wat er gewenst wordt, maar kan ook juist het tegenovergestelde zijn als reactie op dat wat gewenst gedrag is. Geleidelijk aan gaan we allerlei ideeën over hoe we het leven moeten leven verinnerlijken, als dat proces voltooi is, zijn we volwassen. We leven bewust en onbewust in patronen. We kunnen patronen hebben ontwikkeld die ons beperken in het leven zo te leven als we zouden willen.

We leven dan volgens deze ideeën en niet volgens onze eigen innerlijke waarheid: onze bron.

Het doel van de workshop is je te helpen om je eigen autoriteit, je eigen leiderschap over het leven weer in handen te nemen. Dit doen we door het contact met je eigen bron te herstellen, patronen zichtbaar te maken en je bewust te maken dat die bron zowel het vrouwelijke als het mannelijk omvat.

De coaches die je begeleiden tijdens deze workshop zijn Christa Olaria en Gerrit Gielen.

Christa begeleidt je met oefeningen vanuit haar systemische achtergrond/ familieopstellingen . Gerrit met meditaties en bewustwordingsoefeningen van uit zijn achtergrond als spiritueel therapeut.

Meer over informaties over hen vind je op hun websites:

Christa:  www.hestia-coaching.nl/

Gerrit: www.gerrit-gielen.nl/

Opbouw workshop

De workshop bestaat uit drie blokken van ieder een uur.

1) Bewustwording van je bron.

2) Bewust worden van de energieën en ideologieën van deze wereld en hoe je deze tot op zekere hoogte verinnerlijkt hebt.

3) Leren handelen vanuit jouw innerlijke bron, en deze accepteren als hoogste autoriteit over je leven: dit is innerlijk leiderschap.

Gedurende ieder blok zullen Christa en Gerrit wat vertellen over het thema van het blok, en oefeningen aanbieden vanuit hun achtergrond. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en atnwoorden.

Datum: 3 november 2018

Tijdstip: 10.00u – 13:00u

Plaats: Wilhelminapark 130, 5041 EH Tilburg

Kosten: 60 euro (incl. BTW)

De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Opgave: stuur een mailtje naar christa.olaria@icloud.com Graag ook je telefoonnummer vermelden.

Wacht s.v.p. met betalen tot je de bevestiging hebt ontvangen.

In de bevestiging staat de betalingsinfo.

 

 

 

 

 

In samenwerking met Renee Bantje worden regelmatig opstellingen avonden georganiseerd.  Er kunnen twee vraagstellers een vraag inbrengen. Je bent van harte welkom als toeschouwer en/of stand-in om, als je wilt, te participeren in de opstelling(en).

Data en plaats worden maandelijks hieronder bekend gemaakt.

Kosten: vraagsteller 75,00 euro, representant 20,00 euro  ( contant en gepast afrekenen)

Opstellingenavond 31 mei

Wat belemmert jou jezelf te zijn?

Systemisch werken heeft tot doel om (verborgen) patronen die belemmerend kunnen werken in jouw leven zichtbaar te maken, zodat je een nieuwe beweging kunt vinden.

Een familiesysteem omvat (groot)ouders, kinderen, broers, zussen, partners en gaat over generaties heen. In een familiesysteem wordt gezocht naar een bepaald evenwicht. Door verstoringen in het evenwicht van het systeem kan het zijn dat iemand “verstrikt” is geraakt en niet volledig zichzelf kan zijn. Als ieder lid zijn plek in het systeem inneemt en zijn eigen leven leidt, geeft dit rust.

Renée Bantje en Christa Olaria, nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze opstellingenavond.

Je bent welkom als vraagsteller, representant of als toeschouwer.

31 mei 2018

19.00 tot 21.45 (inloop vanaf 18.30)

Locatie: House of Maan

Galgkade 3 eerste etage: 1C

Vlaardingen

Kosten vraagsteller: 75,00 euro

Kosten representant/ toeschouwer: 20,00 euro

Graag contant en gepast betalen

Je kunt gratis parkeren. Onder het poortje door vind je de parkeerplaats
Voor aanmelden en/of meer informatie
Christa: christa.olaria@gmail.com of
Renée: rbantje@gmail.com

http://www.hestia-coaching.nl/wp-content/uploads/2018/05/Quik_2018-05-02_17-08-26.mov