Coaching

Coaching

Toen ik echt naar mezelf ging kijken, zag ik de schat aan mogelijkheden.
Ik droeg ze al altijd bij me

Coachen is het begeleiden van een proces waarbij de gecoachte anders naar zichzelf en of de situatie leert kijken, andere keuzes kan maken en daardoor anders kan handelen. Soms is de situatie niet te veranderen, maar wel de wijze waarop je er mee omgaat.

Bij Hestia Coaching wordt gecoacht op de diepere laag. Er wordt gekeken naar en gewerkt met de dieper liggende (onbewuste) patronen. Patronen zijn vaak de drijfveren voor hoe je nu in het leven staat: hoe je denkt, voelt en handelt. Het be├»nvloeden of loslaten van patronen geeft een blijvende verandering. Je krijgt meer keuze in hoe jij jouw leven richting en doel wilt geven vanuit jouw eigen innerlijke drijfveer, jouw  kern.                                                                                                             Als je leeft vanuit jouw kern, ben je altijd bij jezelf thuis

Hestia Coaching is gespecialiseerd in het begeleiden bij:

zingeving bij rouw en verlies: verlies van dierbaren, verlies van gezondheid van jezelf of dierbare
Mantelzorg: langdurige mantelzorg of nazorg na het geven van mantelzorg burn-out:  chronische overbelasting