Innerlijk Leiderschap

 

Inleiding

In juli 2018 heb ik, Christa Olaria, mijn opleiding trainer systemisch werken/ trainen op identiteitsniveau afgerond met een workshop over het thema geïntegreerd leiderschap. Het concept omvat persoonlijk of innerlijk leiderschap vanuit een balans tussen de vrouwelijke en mannelijke principe/ essentie die in ieder van ons aanwezig is. Zowel in man als in vrouw.
In deze wereld is ( nog steeds) een disbalans in het mannelijke en vrouwelijke en gelukkig komt daar steeds meer bewust-zijn op. En zo kunnen we met elkaar gaan werken aan een wereld in balans, met krachtige mensen die in harmonie, vanuit het hart, kunnen leven met zichzelf en met elkaar.

Innerlijk leiderschap

We kennen allemaal het sprookje van Assepoester wel.
De vader van Assepoester hertrouwt na het overlijden van haar moeder met een vrouw die zelf twee dochters heeft. Als haar vader ook komt te overlijden wordt Assepoester door haar hoogmoedige stiefmoeder en zussen ingezet om alle huishoudelijke karweitjes op te knappen en wordt ze slecht behandeld.
Op een gegeven moment wordt er aangekondigd dat de prins van het land een feest gaat geven en op dat feest zijn toekomstige vrouw uit gaat zoeken.
Assepoester moet helpen om de stiefzusters op te tutten, maar mag zelf niet mee naar het feest. Ze moet erwten uitzoeken. Gelukkig komen de vogels haar helpen. Als de stiefmoeder en zusjes zijn vertrokken, komt de goede fee tevoorschijn en zij tovert een koets met paarden en Assepoester krijgt de mooiste jurk aan met glazen schoentjes. Ze moet wel voor 12 uur thuis zijn.
Als zij op het feest komt, herkent niemand haar. De prins voelt zijn hart opengaan en is op slag verliefd op dit beeldschone meisje. Ze dansen de hele avond met elkaar.
Dan begint de klok twaalf uur te slaan en Assepoester rent naar buiten om zich aan de belofte te houden om op tijd thuis te zijn en om twaalf uur wordt ook de betovering verbroken. Onderweg verliest ze haar glazen schoen. De prins raapt het op. Het is het enige dat hij van haar heeft, verder weet hij eigenlijk niets van haar.
De volgende dag trekt de prins door het land om het meisje van zijn dromen terug te vinden. Het meisje dat het glazen schoentje past, zal met hem trouwen Als hij bij het huis van Assepoester aankomt, dringen de twee zusjes zich op, maar het schoentje past niet. Hij ziet Assepoester en vraagt ook haar het schoentje te passen. Als ze het schoentje aanpast, veranderd haar jurk in de baljurk van de avond ervoor. De prins voelt hoe zijn hart klopt voor deze vrouw.
Ze trouwen en worden de koning en koningin van het land en regeren met liefde en wijsheid.
En zoals het in een sprookje hoort te zijn:
Ze leven nog lang en gelukkig.

De conclusie die je zou kunnen trekken is dat Assepoester de prins nodig had om haar te redden. Maar als we het sprookje nu eens nader gaan bekijken, kunnen we wellicht tot een andere uitkomst komen.

Assepoester is misschien grootgebracht met het beeld van de vrouw dat ze dienstbaar moet zijn, klaar moet staan voor een ander en zichzelf moet wegcijferen, zich onzichtbaar moet maken, en niet goed genoeg is om voor zichzelf op te komen.
De stiefmoeder kan de innerlijke criticus zijn. Iedere keer als Assepoester iets voor zichzelf wilt, krijgt ze te horen dat ze eerst haar taken moet doen, dat ze zich vooral niet op de voorgrond mag zetten. De zusjes kunnen staan voor het verlangen: zij maken zich wel mooi, zij gaan wel naar het bal, zij hoeven niet zo hard te werken. De keerzijde van dit verlangen is dat Assepoester denkt dat als zij aan dat verlangen toegeeft, ze egoïstisch zal zijn. De zusjes zijn in het sprookje egoïstische dametjes.
Als de goede fee, de ziel, verschijnt en Assepoester haar mooie jurk aantrekt, dan ziet ze ineens de schoonheid, die ze daadwerkelijk is. En ze vertrekt naar het bal. Daar ontmoet ze haar prins, de innerlijke man.
De prins is het contact met zijn hart kwijt. Hij was al lang op zoek naar zijn prinses, zijn innerlijke vrouw . Op het moment dat Assepoester verschijnt, voelt hij hoe zijn hart opent en hij voelt de liefde stromen. Helaas trekt het oude patroon nog aan Assepoester en ze vlucht weg, haar glazen muiltje verliezend. De prins gaat naar haar op zoek en als ze het muiltje aantrekt, aanvaard ze haar innerlijke prins.
De prins trouwt met Assepoester en ze worden koning en koningin van het land. Ze regeren het land met wijsheid en liefde. Ze weten waar het land behoefte aan heeft en ze bereiken alles wat het land nodig heeft.
Het land staat voor het eigen leven. Als de koning en koningin samen regeren dan ben je in staat om vanuit de krachtige essentie van de vrouw en de krachtige essentie van de man jouw leven richting en vorm te geven oftewel weten wat je wilt bereiken, hoe je het wilt bereiken vanuit het in contact zijn met je hart en intuïtie.

Wat het sprookje ons leert:
Zowel man en zowel vrouw hebben de mannelijke en vrouwelijke essenties in zich. Deze ontwikkelen zich helaas niet altijd op die manier, dat je regeert over je eigen land, je eigen leven. De essentie kent zijn kracht, maar ook zijn vervorming. Dit laatste wordt ook wel de wond genoemd. Door de tijd heen is er een beeld ontstaan over hoe het mannelijke en hoe het vrouwelijke vorm gegeven moet worden. Dit is beïnvloed door cultuur, kerk/ religie, maatschappelijke ontwikkeling waardoor bij mannen en vrouwen de krachtige essentie vervormd is geraakt  zodat ze niet altijd meer vanuit de juist krachtige essentie hun leven leiden. In de huidige maatschappij wordt vaak gesproken dat het mannelijke het heeft overgenomen. Ik denk dat dit niet klopt. Wat ik wel zie is dat er veel vervorming is op wat mannelijk en vrouwelijk is en dat is wat we zien. De man uit zijn kracht, de vervorming levend, is niet in contact met zijn hart, is egoïstisch, is uit op macht, materialistisch en is niet meer in contact met de krachtige vrouwenessentie in zichzelf. Het vrouwelijke is ook vervormd. En hoe kan een man het vrouwelijke in zichzelf accepteren en afkijken bij de vrouw als zij niet haar positieve essentie leeft, maar de vervorming?
Een voorbeeld van mannen die vanuit de vervorming het leiderschap neerzetten, kunnen we vinden in de politiek. De huidige politiek en de politiek van het verleden. Vele oorlogen en onderlinge strijd in landen is daardoor ontstaan. Maar ook in onze maatschappij zien we de vervorming terug. Er is veel materialisme, het huis moet groot, groter, grootst. Kinderen willen meer en meer. Aan de buitenkant lijkt het alsof we hier te maken hebben met het mannelijke, maar het is de vervorming van het mannelijke en het tekort aan de krachtige vrouwelijke essentie.
Zowel mannen als vrouwen hebben hierin hun aandeel.

Even op een rijtje wat de essenties zijn:

Mannelijke principes of essentie:

Kracht

Daadkracht
Actief
Vorm gevend
Gestructureerd denken
Zichtbaar
Toekomst voorbereidend
Toekomst gericht
Doelgericht/ productgericht
Beschermend
liefde voor het ik:zelfrespect
avontuurlijk/ ontdekkend
Innerlijk vuur voeden en leven

Vervorming

Behoefte aan macht
Dwingen, hard
Onderdrukkend
Prestatiedrang
Materialistisch
Egocentrisch
Zakelijk
Intellectueel
Rationeel
Gevoelsarm

Uitdaging

Eigen mannelijkheid accepteren
De eigen vrouwelijke essentie,
de kracht integreren
Hartsverbinding
Leven vanuit innerlijke passie
Zelfreflectie/ groei
Contact met intuïtie
Balans mannelijk/ vrouwelijk

Voor de vrouw geldt hetzelfde als voor de man. Ook zij kan uit haar kracht zijn. Wat we vaak zien is dat de vrouw het vervormde mannelijke gaat volgen. Ze is dan rationeel, gevoelsarm, egocentrisch, gericht op status etc. Margaret Thatcher, the iron lady, is daar een extreem voorbeeld van. Op deze manier gaat de vrouw aan haar krachtige vrouwelijke essentie voorbij. Aan de andere kant zijn er vrouwen, die zich niet zichtbaar maken, zo ten diensten van anderen staan, dat ze niet hun ware potentie leven. Dat komt voort uit vervorming.

Vrouwelijke principes of essentie:

Kracht

Intuïtie
Overgave ( ertoe kunnen komen)
Acceptatie
Los kunnen laten
Verbinding
Bedding bieden
Scheppende energie (leven geven)
Laten gebeuren
Volgen v.d. natuurlijke cyclus
Spiritualiteit
Verbonden met natuur
Naar binnen gericht
Vermogen om te voelen

Vervorming

Passiviteit/ afhankelijk
Zelfmedelijden
Onzekerheid
Klein maken
Miskenning
Lusteloosheid
Twijfel
Verwijt
Op eigen houtje doen
Zorgen voor de ander, niet voor
zichzelf
Mannelijke vervormde waarden
hanteren

Uitdaging

Eigen vrouwelijkheid accepteren
De eigen mannelijke essentie, de
kracht integreren
Zelfvertrouwen
Ontplooien van binnenuit-> groei
Eigen behoeften uiten
Zichtbaarheid
Innerlijke vuur voeden
Verbinding zoeken
Balans vrouwelijk/ mannelijk

Assepoester handelde in het sprookje vanuit de gewonde vrouw, de vervorming. Op het moment dat zij haar innerlijke prins trouwt, komt ze in haar kracht te staan. Ze bloeit op, ze ziet haar schoonheid en haar eigen kracht. Samen kunnen ze het land, het leven richting en vorm geven. Voor de prins geldt hetzelfde. Hij gaat leven vanuit zijn hart en daarmee vanuit zijn kracht.

Innerlijk leiderschap gaat over de integratie van de mannelijke en vrouwelijke principes. Vanuit de systemische gedachte dat mannen man doen als vrouwen vrouw doen en dat vrouwen vrouw doen als mannen man doen, hoe krachtig wordt de man dan als hij zijn innerlijke vrouw integreert en hoe krachtig wordt de vrouw dan als zij haar innerlijke man integreert.
De verhouding tussen mannen en vrouwen wordt meer gelijkwaardig en meer harmonieus. Dan komen mannen niet meer van mars en vrouwen niet meer van venus. We komen allemaal van dezelfde bron en leven met elkaar hier op aarde.

Innerlijk leiderschap of interpersoonlijk leiderschap gaat dus over:
• Hoe verbind ik het vrouwelijke met het mannelijke in mijzelf
• Hoe geef ik mezelf leiding, persoonlijk leiderschap

Hierin kun je het voorbeeld en inspiratiebron zijn voor de ander.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je de uitdagingen aangaan en meer in je kracht komen te staan?

Op 3 november 2018 geef ik samen met Gerrit Gielen een workshop over innerlijk leiderschap
Je kunt je aanmelden door je naam, telefoonnummer en email adres te mailen naar christa.olaria@icloud.com of gebruik maken van het contactformulier

Voor individuele coaching of samen met je partner kun je gebruik maken van het contactformulier. Ik reageer zo spoedig mogelijk.